Winnaars Fotoroute 2013

De winnende foto’s voor de fotoroute ‘Knipoog naar Gaasterland’ zijn gemaakt door:

Henk Beeuwkes St. Jacobiparochie
Reiny Bourgonje Heerenveen www.reinybourgonjefotografie.nl
Annemarie Wolkers Enkhuizen www.wolkersfotografie.com
Martijne van Bachum & Nynke Smit Leeuwarden
Wiebe Hazenberg Drachten
Henk Schalken Amsterdam www.henkschalken.com
Richard Gerrits Deinum
Johan Rietberg Balk
Annemarie Veltman Balk
Ellen Kriebel Balk
Johan Keus Balk www.johankeus.nl
Nynke Venema Tijnje www.knynk.com
Tjitske van Marion Nagele
Arjen Visser Nijemirdum
Coert Winkel Oudemirdum