Workshop op Slotermeer 2013

Foto Simon Bleeker.

Persbericht Leeuwarder Courant 15-7-2013 geschreven door: GERRIE RIEMERSMA

Schommelend schilderen

Zeebenen hoef je er niet voor te hebben. Maar de combinatie deining op het water en het geconcentreerd naar het schildersdoek kijken kan een ongelukkige zijn.
Elina de Vries uit Balk heeft zaterdagochtend even last van misselijkheid, veroorzaakt door de schommelingen en het kijken naar het doek.
Het is gauw weer over. Ze is een van de deelnemers aan de varende workshop van schilder Wigle Engelsma uit Koudum. Hij heeft een ijzeren schouw, die hij als varend atelier en cursusruimte gebruikt. ,,Alles ha’k hjir oan board.’’
Het is de eerste keer dat de Kunstkring Gaasterland op deze maniercursussen aanbiedt. Secretaris van de stichting Jannie Haantjes vaart en schildert daarom zelf ook mee. ,,Wy
wolle eins elk jier wat nijs.’’ En zo’n workshop op het water is ook aardig voor vakantiegangers. Van achter haar ezel knikt Wilfriede Doppelfeld uit het Duitse Keulen driftig. ,,Het is echt heerlijk.’’
Alle deelneemsters zijn ervaren schilders, maar dat is zeker geen voorwaarde om mee te kunnen, oordeelt Engelsma. Iedereen die mee gaat, vertrekt hoe dan ook met een
zelfgemaakt schilderij. ,,Ek al sil ik sels de hiele dei de hân fêsthâlde: der komt in skilderij.’’
Zelf heeft hij zich de laatste twintig jaar helemaal toegelegd op het schilderen van zee en wadden. ,,Se kinne my nachts wekker meitsje en my freegje in Lemsteraak te skilderjen.
Ik doch it sa.’’ En als hij opdracht krijgt om een koe te maken? ,,Dan wurdt it in ko dy’t liket op in Lemsteraak.’’
Op het water geen voorbijgangers die zich met je schilderij bemoeien
De vrouwen lachen. Dat is belangrijk. Het moet ook gezellig zijn, vindt de schilder. Hij brengt zijn opvarenden kennis bij over het schilderen.
Dat moet wel wat luchtig blijven. Hij wil ook maar maximaal acht deelnemers mee hebben. Anders zijn het er te veel en wordt de sfeer anders, minder gezellig.
’s Morgens vraagt hij de cursisten een klein plankje te beschilderen. Aan het begin is de finesse beter. ’s Middags eindigt hij met het wat grovere werk.
’s Middags dobbert de schouw ergens aan de rand van het meer. De dames zijn geconcentreerd bezig met acrylverf op een zeildoek. Jeltsje de Kroon uit Oudega (GS) wil weten
wat de schilder van haar werk vindt. De twee zeilen zijn te wit en te strak. Hij leert haar hoe ze dat anders kan doen.
Verderop varen speedboten; de boot begint te schommelen. Elina de Vries: ,,De boat beweegt wer. Kinst him efkes stil hâlde?’’ Engelsma reageert lachend. Dit is toch veel leuker
dan ergens langs de kant zitten schilderen? Als je na veel gesjouw met spullen achter je ezel bezig bent, legt meestal vlak voor je neus een boot aan. Weg uitzicht. Of, nog erger,
voorbijgangers gaan kijken en zich met je schilderij bemoeien.

> www.kunstkringgaasterland.nl

> www.wigle.eu


Workshop schilderen op Sleattemermar (Balkster Courant)
BALK – De Kunstkring Gaasterland organiseert deze zomer voor het eerst ‘Schilderen op ‘e Mar’.
Op zaterdag 13 juli, 10 augustus en 7 september 2013 zijn er workshops schilderen op het water. Onder leiding van de ervaren kunstschilder Wigle Engelsma uit Koudum gaan de deelnemers aan boord van de  schouw ‘Freya’. Om 10.00 uur ’s ochtends vertrekt het schip vanaf de Lytse Side in Balk. Na een introductie door Wigle worden meteen de handen uit de mouwen gestoken.

Wigle weet precies die plekjes te vinden die uitermate geschikt zijn om vast te leggen op het doek. De bedoeling is dat er de gehele dag gewerkt wordt aan het schilderij. Wigle geeft hierbij praktische tips. De dag is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Natuurlijk is er ook gedacht aan de catering. Soep, broodjes e.d. zijn aan boord. Zo rond 17.00 uur wordt weer afgemeerd in Balk, waarna onder genot van een drankje de dag wordt afgesloten. – See more at:http://www.balkstercourant.nl/nieuws/15390/workshop-schilderen-op-sleatt…
Artikel geplaatst door redactie op 11-07-13 16:19. (Balkster Courant)