Inschrijven Kunstmarkt 2024

  Kunstmarkt 2024
  De 11e Kunstmarkt Balk - Pinkster zaterdag 18 mei 2024

  Hieronder het inschrijfformulier. Alleen volledig ingevulde formulieren worden door ons in behandeling genomen. U stuurt ons één digitale afbeelding(en) van uw recente werk. Een commissie van de Kunstkring Gaasterland beoordeelt alle inzendingen. U ontvangt bericht over deelname. Het deelnemen aan de kunstmarkt kost € 55,00 per kraam (Inbegrepen is een Achterplank voor het bevestigen van o.a. schilderijen, Extra ophang balk in de kraam en extra schragen i.v.m. zware werken, LET OP !! Graag dit wel aangeven in onderstaand formulier.) Na positief bericht over uw deelname, vóór 4 mei 2024 overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer NL45RABO 0121 3466 33 t.n.v. St. Kunstkring Gaasterland te Balk.

  Upload minimaal 2 digitale afbeelding(en) van uw recente werk. Bestanden moeten kleiner zijn dan 6 MB. Toegestane bestandstypen zijn: .gif .jpg .jpeg .png .pdf. Mocht het niet lukken om een afbeelding van recent werk te uploaden, dan verzoeken we u om een afbeelding van uw werk te mailen naar kunstmarktbalk@hotmail.com

  Eventuele bijzonderheden

  Achterplank voor het bevestigen van o.a. schilderijen.Extra ophang balk in de kraamExtra schragen i.v.m. zware werken.Ik kom met een grote en/of hoge bus.

  Ondergetekende wenst deel te nemen aan de kunstmarkt in Balk op 18 mei 2024.
  Hij/zij verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en met het verzenden van dit formulier akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

  Inschrijfvoorwaarden tot deelname aan de Kunstmarkt:

  1. De deelnemer/ster is tijdens het evenement zelfverantwoordelijk voor de door de organisatie aan haar/hem toegewezen kraam en zal deze na afloop in dezelfde staat achter laten.
  2. De deelnemer/ster zal zelf zorgdragen voor de afvoer van het afval. In de straten zullen afvalcontainers staan, waarin u uw afval kunt deponeren.
  3. Eventuele voertuigen dienen buiten het gebied van het evenement te worden geplaatst. Er is voldoende parkeergelegenheid elders.
  4. Voor deelname wordt u, na bevestiging onzerzijds, verzocht het verschuldigde bedrag van per toegewezen kraam over te maken op bankrekeningnummer NL45RABO 0121 3466 33 t.n.v. Stichting Kunstkring Gaasterland te Balk. De kraamhuur dient u over te maken vóór 4 mei 2024.
  5. Stichting Kunstkring Gaasterland behoudt zich het recht voor om ingezonden fotomateriaal zonder recht op vergoeding te gebruiken voor eigen publicaties.
  6. De deelnemer/ster is zelfverantwoordelijk voor de persoonlijke materialen en kunstwerken. De Stichting Kunstkring Gaasterland aanvaardt geen enkele schade.
  7. Het is aan de organisatie om al dan niet deelnemers een standplaats toe te wijzen of te weigeren.
  8. Aanwijzingen van de organisatie dienen terstond te worden opgevolgd.
  9. De afmetingen van de kramen zijn 4 x 1,5 m., voorzien van een wit afdekzeil aan de bovenkant.
  10. Per deelnemer(ster) is er 1 kraam beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kunt u contact opnemen met de organisatie.
  11. Indien u na toewijzing uw inschrijving annuleert of niet op de kunstmarkt aanwezig bent of kunt zijn, wordt geen restitutie van het standgeld gegeven, tenzij u uw afwezigheid uiterlijk 14 dagen vóór 18 mei 2024 aan ons heeft kenbaar gemaakt.
  12. De stands dienen tot 17.00 uur ingericht te blijven. Stands die om 9.45 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud o.i.d. is doorgegeven, kunnen door de kunstmarkt organisatie aan een ander worden toebedeeld.
  13. Om tot een uniforme uitstraling van de kunstmarkt te komen verzoeken wij u gebruik te maken van witte of zwarte doeken voor het afdekken van de planken van de kramen alsmede eventuele dekkleden aan de achter- en zijkanten van de kraam.
  14. Over uw standplaats kan niet gereclameerd worden. Om organisatorische redenen is onderling ruilen van standplaats niet toegestaan.
  15. Demonstraties zijn zeer welkom. Omschrijving op de achterzijde van het dit inschrijfformulier zou fijn zijn, dan kan dit meegenomen worden in de pr-uitingen.
  16. Dit inschrijfformulier kan per post naar ons verzonden worden mits digitaal niet lukt. Adres: Secr. St. Kunstkring Gaasterland, Raadhuisstraat 47 8561 BH Balk.