Plein Air Sloten 22 september 2011

22 september 2011 , pag. 4 Leeuwarder Courant.

Plein-air schilderdag
Zondag zijn er allerlei schilders actief in Sloten. Ze doen mee aan de plein-air schilderdag, waarbij deelnemers in één dag een schilderij maken en dat in de open
lucht. In dit geval ergens in Sloten. Schilderachtige plekjes genoeg. Aan het eind van de dag worden de schilderijen beoordeeld door een deskundige jury en door het publiek en de beste inzendigen worden beloond met (geld)prijzen (juryprijzen €500, €300, €200 of de publieksprijs van €100). Er doen ook kinderen tussen acht en twaalf jaar mee.
Museum Stedhûs Sleat biedt een cultureel-culinair arrangement met een lunch, waarvoor belangstellenden zich kunnen opgeven. De prijsuitreiking is om 17.30 uur in restaurant de Mallemok. Hier worden de tien beste werken geëxposeerd tot en met 31 oktober,
waarna ze verhuizen naar Museum Stedhûs Sleat. Sloten – diverse locaties: schilderdag,
zo, prijsuitreiking 17.30 u, opgeven via info@museumstedhussleat.nl, www.museumsloten.nlwww.kunstkringgaasterland.nlBalkster Courant 7 juli 2011Weekblad Fryslân 30 augustus 2011