Inschrijfformulier Kunstmarkt

Inschrijfformulier Kunstmarkt 2019

U stuurt ons één digitale afbeelding(en) van uw recente werk. Het deelnemen aan de kunstmarkt kost € 32,50 per kraam en dient voor 2 mei 2018 overgemaakt te zijn op rekening nr. NL45RABO 0121 3466 33 t.n.v. St. Kunstkring Gaasterland te Balk.

Upload een digitale afbeelding(en) van uw recente werk. Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: .gif .jpg .jpeg .png .pdf

Eventuele bijzonderheden

Gratis achterplank voor het bevestigen van o.a. schilderijen.Gratis extra ophangbalk in de kraam.Extra schragen i.v.m. zware werken.Ik kom met een grote en/of hoge bus.

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de kunstmarkt in Balk op 19 mei 2018
Hij/zij verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en met het verzenden van dit formulier akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Inschrijfvoorwaarden tot deelname aan de Kunstmarkt:

1. De deelnemer/ster is tijdens het evenement zelf verantwoordelijk voor de door de organisatie aan haar/hem toegewezen kraam en zal deze na afloop in dezelfde staat achter laten.
2. De deelnemer/ster zal zelf zorg dragen voor de afvoer van het afval. In de straten zullen afvalcontainers staan, waarin u uw afval kunt deponeren.
3. Eventuele voertuigen dienen buiten het gebied van het evenement te worden geplaatst. Er is voldoende parkeergelegenheid elders.
4. Voor deelname wordt u verzocht een bedrag van € 32,50 per toegewezen kraam over te maken op bankrek. nr. NL45RABO 0121 3466 33 t.n.v. St. Kunstkring Gaasterland te Balk. De kraamhuur dient u over te maken voor 12 mei 2018.
5. St. Kunstkring Gaasterland behoudt zich het recht voor om ingezonden foto materiaal zonder recht op vergoeding te gebruiken voor eigen publicaties.
6. De deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke materialen en kunstwerken. De St. Kunstkring Gaasterland aanvaardt geen enkele schade
7. Het is aan de organisatie om al dan niet deelnemers een standplaats toe te wijzen of te weigeren.
8. Aanwijzingen van de organisatie dienen terstond te worden opgevolgd.
9. De afmetingen van de kramen zijn 4x1,5 mtr. voozien van een wit afdekzeil aan de bovenkant.
10. Indien u na toewijzing uw inschrijving annuleert of niet op de kunstmarkt aanwezig bent of kunt zijn, wordt geen restitutie van het standgeld gegeven, tenzij u uw afwezigheid uiterlijk 14 dagen voor 19 mei 2018 aan ons heeft kenbaar gemaakt.
11. De stands moeten tot 17.00 uur ingericht blijven. Stands die om 9.45 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoudt is doorgegeven, kunnen door de organisatie aan een ander worden toebedeeld.
12. Om tot een uniforme uitstraling van de kunstmarkt te komen verzoeken wij u gebruik te maken van witte of zwarte doeken voor het afdekken van de planken van de kramen alsmede eventuele dekkleden aan de achter- en zijkanten van de kraam.
13. Over uw standplaats kan niet gereclameerd worden. Om organisatorische redenen is onderling ruilen van standplaats niet toegestaan.
14. Demonstaties tijdens de kunstmarkt worden zeer op prijs gesteld. Geeft u dit aan op de achterzijde van het inschrijfformulier.
15. Het is niet toegestaan de kraam te delen met andere kunstenaars, mits bij inschrijving aangegeven op het inschrijfformulier en goedgekeurd door Kunstkring Gaasterland.